Om oss

Kvarkens båtklubb inledde sin verksamhet i början av 2019 och är verksamma i Klobbskat hamn. Klubbens syfte är att främja säkerheten på sjön samt utveckla hamnområdet. Klubben förverkligar detta genom märkning av farleder, byggande och upprätthållande av hamnanläggningar, ordnandet av båtbesiktningar, tillställningar, kurser och dylikt.

 

Båtklubben har i nuläget 60 hyresbåtplatser, 10 gästbåtplatser och 8 caravanplatser.

Båtklubben ansvarar också för servicehuset och hamnområdet. I hamnområdet finns även kameraövervakning.

  

Önskar du bli medlem i klubben? Skicka epost till kvarkensbatklubb@gmail.com så sänder vi anslutningsblankett samt mera information.

 

Till föreningen kan anslutas person som fyllt 18 år som seniormedlem och som juniormedlem om man är under 18 år.

 

Medlemsavgifter:

- 40 €/ år för aktivmedlem

- 15 €/år för understödsmedlem.

 

Som aktivmedlem anses den som idkar ett aktivt båtliv.