Om oss

Kvarkens båtklubb inledde sin verksamhet i början av 2019 och är verksamma i Klobbskat hamn. Klubbens syfte är att främja säkerheten på sjön samt utveckla hamnområdet. Klubben förverkligar detta genom märkning av farleder, byggande och upprätthållande av hamnanläggningar, ordnandet av båtbesiktningar, tillställningar, kurser och dylikt.

 

Båtklubben har i nuläget 60 hyresbåtplatser, 10 gästbåtplatser och 8 caravanplatser.

Båtklubben ansvarar också för servicehuset och hamnområdet. I hamnområdet finns även kameraövervakning.

  

Önskar du bli medlem i klubben eller behöver du båtplats? Fyll i formuläret på sidan Ansökan.

 

Medlemsavgift 20 €/ år