Gästhamn

Det finns totalt 10 gästbåtplatser med el i hamnen.

Det finns en till två platser för större båter direkt invid vågbrytaren (nr 2). Förtöjning längs med bryggan. Obs! En del av bryggan är privat.

Åtta båtplatser finns inne i viken. Förtöjning vid boj (nr 6).

Septitömning brevid servicehuset (nr 4).

Vatten fås vid servicehuset (nr 4).

  

satama4